Robotic Process Automation

Robotic Process Automation

Met Robotic Process Automation maak je processen in je bedrijf gemakkelijker. Dit doe je natuurlijk niet zelf. Daar schakel je bijvoorbeeld Novictus voor in. Dit is een externe partij die jou en jouw bedrijf kan helpen met het automatiseren van processen door Robotic Process Automation. Dit doen ze uitgebreid. Ze leveren niet alleen de dienst om dit te kunnen implementeren, maar bieden uitgebreide begeleiding waar nodig. Dat is waarom je kiest voor Novictus in je Robotic Process Automation. Dit gaat stapsgewijs.

Consultancy en realisatie

Novictus begint bij het leren kennen van je bedrijf. Processen automatiseren om hier tijd mee te besparen vereist dat je weet wat er nodig is om dit te kunnen doen. Daarom is er allereerst een stuk consultancy. Novictus bekijkt met je bedrijf waar de mogelijkheden zitten. Daarna volgt de realisatie en implementatie. Dat wil zeggen dat de Robotic Process Automation van start gaat in je bedrijf. Dat betekent een verandering in werkwijze. Niet iedereen pakt dat altijd even gemakkelijk op. Voor sommigen is dit zo opgepikt, voor anderen vereist dit meer gewenning.

 Begeleiding en opleiding

Ook daar helpt Novictus bij. Ze begeleiden natuurlijk de implementatie van de Robotic Process Automation, maar ze bieden daarnaast nog meer services. Zo bieden ze bijvoorbeeld de mogelijkheid tot cursussen. Zodat ook de werknemers die het minder gemakkelijk oppikken zich bekend kunnen maken met de automatisering van de processen en de veranderingen in de werkwijze die daarbij horen. Het vereist dus tijd om te wennen aan de verandering, maar uiteindelijk bespaar je met Robotic Process Automation tijd en kun je die tijd in andere aspecten van je bedrijf besteden.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.