Wat is WBSO?

Wat is WBSO?

WBSO, Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, stimuleert binnen Nederland technische innovatie in het bedrijfsleven. Hieronder valt technische ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur. Deze worden uitgevoerd in jouw eigen bedrijf. Met de WBSO regeling kunnen zelfstandigen en bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten van de werknemers krijgen. Deze werknemers werken aan Speur- en ontwikkelingswerk projecten. Deze projecten worden ook wel Research & Development (R&D) projecten genoemd. De WBSO regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Wie kan WBSO aanvragen?

 

Alle Nederlandse ondernemingen, zelfstandige ondernemers en eenmanszaken die afdrachtplichtig zijn voor loonbelasting en iets technisch nieuws ontwikkelen, kunnen een aanvraag indienen voor de WBSO regeling. Naast dat de ontwikkeling technisch nieuw moet zijn, is het ook belangrijk dat het in eigen huis ontwikkeld wordt en de ontwikkeling nog moet plaatsvinden.  De regeling kan aangevraagd worden voor softwareprojecten en de maakindustrie. Als je aan deze voorwaarden voldoet, kun je met deze subsidie je maandelijkse loonkosten verlagen. De WBSO regeling werkt niet met terugwerkende kracht.

 

Is WBSO ook voor starters en zelfstandigen?

 

Bij de WBSO willen we niemand uitsluiten. Ook ZZP’ers, eenmanszaken zoals MKB die de vesting in Nederland hebben kunnen de WBSO regeling aanvragen. Dit zijn niet de enige, ook beginnende bedrijven of kleine bedrijven die wel of geen personeel hebben, hebben recht op WBSO. Onthoud wel dat hier de berekening anders is. Voor de zelfstandige is de S&O-aftrek in 2022 € 13.360 en voor starters is de aanvullende aftrek gelijk aan € 6.684.

 

Hoe vraag ik WBSO aan?

 

Een WBSO kan je aanvragen bij het eLoket van de RVO. Dit kost wel veel tijd en energie. Wij, De Breed & Partners, kunnen dit sneller en beter regelen. De aanvraag dient te voldoen aan de regels en verwachtingen van de RVO. De gewenste formaliteiten en het technisch niveau wordt als lastig ervaren. Wil je jouw kans op toekenning verhogen? Meld je dan hier aan en wij helpen jou.

 

Hoe ziet de aanvraagprocedure eruit?

 

  1. WBSO projecten inventariseren
  2. Verzamelen van de relevante documenten
  3. WBSO aanvraag uitwerken en indienen
  4. Bijhouden van een WBSO S&O administratie
  5. Ontvangst van WBSO verklaring
  6. WBSO voordeel verrekenen via de loonbelasting
  7. (eventueel) bezwaar indienen en een hoorzitting bijwonen
  8. Eindafwikkeling verzorgen over het afgelopen subsidiejaar: uren en BSN melding
  9. Advisering over overige subsidies en financieringskansen voor innovatie

 

WBSO percentages 2022

Bij de WBSO wordt gebruik gemaakt van schijven. De eerste schijf heeft een grens van € 350.000 van de bruto loonkosten. Hier wordt een bijdrage gegeven van 40%. Voor starters, ondernemingen die niet ouder zijn dan 5 jaar en niet meer dan 2 jaar gebruik maken van de WBSO regeling, is er een starters percentage van 50 % in de eerste schijf. Wanneer de bruto loonkosten hoger zijn dan € 350.000 wordt er een bijdrage gegeven van 16 %.

WBSO rekenvoorbeeld

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.