Voorraad management systeem: wat zijn de voordelen?

Voorraad management systeem: wat zijn de voordelen?

Het voorraad management systeem kan desorganisatie in de processen voorkomen, die van invloed is op de naleving van de leveringstermijnen en de rentabiliteit van het bedrijf. Dit komt doordat de manager de prognose van de vraag kan volgen en een grotere voorspelbaarheid van het verbruik heeft, zodat hij weet wanneer hij grondstoffen moet kopen.

In dit artikel leggen wij uit hoe deze oplossing het beheer van informatie in jouw bedrijf kan vergemakkelijken met een voorraad management systeem en welke andere voordelen het biedt.

Wat is een inventaris controle systeem?
Het voorraad management systeem is een technologie voor de controle en het toezicht op deze hele sector van de onderneming. Het gaat immers om een technologie die de productiesector integreert met de verkoop, waardoor de inkoopvolumes kunnen worden geoptimaliseerd.

Dankzij deze oplossing heeft de bedrijfsleider dus meer controle over de productie van het bedrijf en heeft hij toegang tot gegevens die hem in staat stellen assertiever beslissingen te nemen.

Het belang van planning en voorraadbeheer
Een goede planning van het voorraadbeheer is van essentieel belang voor de groei en ontwikkeling van elke onderneming. Zonder een goed beheerssysteem kan er een gebrek aan producten ontstaan of kunnen goederen lange tijd in voorraad blijven. Beide gevallen leiden tot financiële verliezen voor de onderneming.

Met een efficiënt voorraadbeheer zal de onderneming steeds over de nodige materialen beschikken om haar goederen te produceren en haar klanten te bedienen. Zij zal ook in staat zijn de kwaliteit van haar producten en de leveringstermijn te handhaven.

Belangrijkste voordelen van het voorraad management systeem

Hieronder lichten we de belangrijkste voordelen toe 

Integratie van sectoren
De automatisering van de processen maakt het mogelijk alle sectoren van het bedrijf te integreren. Dit gebeurt omdat de oplossing de door de leverancier geleverde producten registreert en aangeeft dat zij reeds in voorraad zijn. Wanneer goederen het bedrijf verlaten, registreert het systeem dit ook en genereert het een kennisgeving.

Dit helpt om de verkoop bij te houden en levert ook gegevens op voor de financiële sector. Hiermee worden alle processen gecentraliseerd, waardoor er minder fouten worden gemaakt bij de berekening van belastingen.

Aankoop voorspelling
Een ander voordeel van een systeem voor voorraadbeheer en -opslag is de mogelijkheid om de behoefte aan aankopen te voorspellen. De beheerder kan limieten vaststellen voor de minimum- en maximumvoorraad, zodat het systeem controleert en waarschuwt wanneer het nodig is de goederen te vervangen.

Het helpt ook bij de besluitvorming en het toezicht op het aantal verkopen van elk basisproduct. Een voorbeeld van een verslag is het verslag waarin de voor de onderneming meest relevante producten worden geïdentificeerd in verhouding tot de omvang van de verkoop en de gegenereerde winstgevendheid.

Bron: Krijgsman

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.