Advocaat verzekeringsrecht voor het verwijderen van een CIS-registratie

Advocaat verzekeringsrecht voor het verwijderen van een CIS-registratie

Een CIS-registratie zal voor niemand een belemmering vormen om een verzekering af te sluiten. Dit wordt echter anders als deze registratie in het Centraal Informatiesysteem voor verzekeringsmaatschappijen is voorzien van een EVR-vermelding. Als deze laatstgenoemde vermelding ten onrechte is gemaakt, kan dit veel gevolgen hebben voor de betrokken persoon. Hij of zij doet er dan ook erg verstandig aan om een advocaat verzekeringsrecht in de arm te nemen voor het verwijderen van een CIS-registratie.

Wat doet een advocaat verzekeringsrecht?

Een advocaat verzekeringsrecht is gespecialiseerd in belangenbehartiging bij conflicten tussen een verzekerde en een verzekeringsmaatschappij. Een weigering van een (volledige) dekking of uitkering kan bijvoorbeeld al ten grondslag liggen aan zo’n conflict. Daarnaast kunnen er conflicten ontstaan als de verzekeringsmaatschappij van mening is als er verzekeringsfraude is gepleegd terwijl de verzekerde hier een andere mening over heeft. In dit laatste geval kunnen de gevolgen groot zijn. Een verzekeringsfraude situatie kan immers resulteren in een CIS-registratie met een EVR-vermelding. Zo’n negatieve aantekening in het ‘Externe Verwijzingsregister’ kan veel gevolgen hebben voor de verzekerde. De EVR is de zwarte lijst van verzekeraars.

Een in verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat voor verwijdering CIS-registratie

De hierboven geschetste situatie geeft een goed beeld over wat een advocaat verzekeringsrecht kan betekenen. Vrijwel iedereen in Nederland heeft een CIS-registratie. De stichting CIS houdt immers een databank bij voor verzekeringsmaatschappijen waarin alle schadeclaims (ongeacht de schuldvraag) geregistreerd wordt. Op het moment dat de CIS-registratie voorzien wordt van een EVR-vermelding, zal het voor de betrokken persoon lastig worden om een nieuwe verzekering af te sluiten tegen acceptabele voorwaarden. Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen zullen immers de verzekeringsaanvraag weigeren op grond van de CIS-registratie. Het is voor een particulier niet mogelijk om de stichting CIS te benaderen om op basis van bewezen onschuld een negatieve vermelding in het centraal informatiesysteem voor verzekeraars te laten verwijderen. Dit kan alleen de verzekeringsmaatschappij die deze melding zelf heeft gemaakt doen. Het probleem is echter dat dit nét de organisatie is waarmee het “geschil” is ontstaan. In dat geval is het raadzaam om een in verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen voor de verwijdering van een CIS-registratie.

Maatwerk ondersteuning van advocaten in verzekeringsrecht

Veel verzekerden ervaren het als een ongelijke strijd als ze het gevecht aan moeten gaan met verzekeringsmaatschappijen om op te komen voor hun recht of hun onschuld te bewijzen. Naast het feit dat verzekeringsmaatschappijen vaak lastig te bereiken zijn voor dit soort situaties voelen verzekerden zich “alleen staan” tegen de vaak grote macht van een verzekeringsmaatschappij. In dat geval is het goed om gebruik te maken van een maatwerk ondersteuning die advocaten in verzekeringsrecht kunnen bieden. Deze ondersteuning kan bestaan uit persoonlijke advisering maar kan ook uit vertegenwoordiging gedurende de contactmomenten met de verzekeringsmaatschappij en het zorgdragen voor belangenbehartiging bij een eventuele juridische procedure. Door gebruik te maken van de diensten van een advocaat verzekeringsrecht is er zeker geen sprake meer van een ongelijke strijd bij bijvoorbeeld de wens voor het verwijderen van een CIS-registratie. 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.