MVO is essentieel voor toekomstig succes

MVO is essentieel voor toekomstig succes

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) het is een term waarvan iedere marketeer en econoom van heeft gehoord. Toch zien veel bedrijven de essentie van MVO niet in. Het kost namelijk veel geld om het bedrijf te verduurzamen en er is geen directe return in investment. In deze blog wordt uitgelegd waarom MVO essentieel is voor toekomstig succes. 

Hoe de moraal van consumenten veranderd 

Er vindt een aanzienlijke verschuiving plaats in de moraal van de consument. Consumenten vinden dat biologische producten steeds belangrijker worden bij het winkelen. In de supermarkt zijn mensen bereid meer te betalen voor diervriendelijk biologisch vlees. Mensen zijn bereid van bank te veranderen als ze een duidelijk en duurzaam investeringsbeleid hebben. Sommige mensen betalen graag tientallen meer voor verzekeringen van een bedrijf dat niet meer investeert in milieubelastende bedrijven. Anderen kopen het gros van hun producten bij een vegan shop. En dan zijn er ook nog consumenten die energieprijzen vergelijken, betalen ook eerder iets meer voor groene stroom. We kunnen wel concluderen dat duurzaamheid niet zomaar een trend is, maar een blijvende ontwikkeling. Als je in de toekomst dezelfde succesvolle bedrijfsresultaten als nu wil behalen, is het belangrijk om heel de bedrijfsvoering te verduurzamen.  

Waarom duurzaamheid belangrijk is 

Duurzaamheid is natuurlijk in de eerste plaats belangrijk voor het behoud van onze planeet. Met smeltende ijskappen, gaten in de ozonlaag, plastic in zeewater en uitgestorven diersoorten kunnen we niet langer wachten om te verduurzamenNiet alleen particulieren, maar ook bedrijven hebben de plicht om de planeet de beschermen. Uiteindelijk moet de ondernemer zijn bedrijf ook in de toekomst verduurzamen. Vervuilende organisaties kunnen niet opboksen tegen alternatieve milieuvriendelijke organisaties die aan de duurzame klantbehoeften voldoen. 

Wat de invloed is op het bedrijfsresultaat 

We zien dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor mensen, niet alleen in consumentengedrag, maar ook in de politiek. Waar tien jaar geleden mensen onaantrekkelijke subsidies konden krijgen voor duurzamere bedrijven, kost de niet-duurzame ondernemer nu steeds meer geld om het hoofd boven water te houden. De belastingen stijgen. Ook wereldwijd worden regels aangescherpt, bijvoorbeeld in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs. Ook grotere bedrijven zijn gebaat bij een duurzaam imago, waardoor duurzaamheid ook op de B2B-markt een steeds belangrijkere rol speelt. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.