Milieu en duurzaamheid; sta jij hier wel eens bij stil?

Milieu en duurzaamheid; sta jij hier wel eens bij stil?

Milieu en duurzaamheid; twee steeds terugkerende onderwerpen die nauw in onze samenleving en maatschappij zijn verweven. Aan de ene kant heb je bedrijven die puur en alleen op winst uit zijn en daarbij geen rekening houden met de effecten van hun gedrag op mens, milieu, natuur en de toekomst van de aarde. Aan de andere kant heb je bedrijven die het probleem wel inzien en er in hun bedrijfsvoering zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden. Gelukkig wordt die eerste groep steeds kleiner en die tweede alsmaar groter. Ook als individu is het goed om eens stil te staan bij de impact die wij hebben op de aardbodem waar wij met zijn allen op leven. Sta jij er wel eens bij stil……

Hoeveel afval we per persoon produceren?

In Nederland alleen al produceren we per persoon op jaarbasis zo’n 490 kilo afval. Ongeveer 60 procent daarvan wordt gescheiden ingeleverd en kan dus worden gerecycled. De rest, zo’n 40 procent, verdwijnt als restafval in de verbrandingsoven. Omgerekend komt dit per persoon neer op zo’n 40 vuilniszakken restafval per jaar. Van alle afvalsoorten wordt blik nog het beste gescheiden met een percentage van maar liefst 95 procent, gevolgd door klein chemisch afval en apparaten. Ook van papier, glas en plastic verpakkingen wordt in ieder geval 75 procent netjes gescheiden ingeleverd. Textiel bungelt helemaal onderaan de lijst met maar 48 procent en ook het scheiden van drinkpakken en GFT kan een stuk beter. Hoe dan ook, we doen het nog steeds vele malen beter dan de meeste Europese landen.

Hoe vervuilend we bezig zijn?

Typ in een willekeurige zoekmachine zoals Google eens ‘plasticsoep’ in en je schrikt je haast wezenloos. Ook de tweedehands kledingmarkt en bijbehorende kleding dumpplek in Ghana doet je mond werkelijk waar openvallen. Veel mensen denken dat dit een ‘ver van mijn bed-show’ is, maar dat is het in feite niet. Wij dragen hier allemaal aan bij. We zijn een ware wegwerpeconomie geworden en dat zie je helaas terug in de afvalbergen die overal ter wereld en in de zee ontstaan.

Dat we NU moeten ingrijpen?

De opwarming van de aarde verloopt in een steeds sneller tempo. Dit komt met name door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zoals methaan. Deze broeikasgassen vormen als het ware een soort deken rondom de aarde waardoor de warmte wordt vastgehouden. Hierdoor neemt de gemiddelde temperatuur ieder jaar toe. Nu is gebleken dat Nederland maar liefst twee keer zo snel opwarmt als de rest van de aarde. Om de aarde te kunnen behouden moeten we NU ingrijpen. Anders zal het leven op aarde voor toekomstige generaties alsmaar moeilijker worden en zullen er steeds meer dieren uitsterven.

En dat er gelukkig ook al wel in oplossingen wordt gedacht?

Gelukkig wordt er ook al wel in oplossingen gedacht. En dat moet ook wel willen we het roer nog op tijd om kunnen gooien. Emissieloos rijden, duurzame energie en duurzame verpakkingen (zoals van Rotimshop bijvoorbeeld) zijn slechts enkele voorbeelden. Hoe kun jij jouw steentje bijdragen?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.