Laat aan je klanten zien dat je goed beveiligd bent

Laat aan je klanten zien dat je goed beveiligd bent

Zou je graag willen weten of de gegevens van jouw klanten goed beveiligd is? Start met een ISO 27001 audit. Zonder audit is het niet mogelijk om de ISO 27001 certificering te verkrijgen. Het is dé manier om aan te tonen dat u een goed managementsysteem voor informatiebeveiliging heeft. Het ISO-certificaat geeft aan dat u de juiste maatregelen toepast om risico’s op het gebied van informatiebeveiliging te beheersen.

Wat is ISO 27001?

De ISO 27001 is wereldwijd een erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De letterlijke betekenis van de ISO 27001 is International Organization for Standardization. 

27001 heeft de betekenis: aanduiding van de norm voor informatiebeveiliging. 

Start met de audit

Tijdens de audit wordt er gekeken of u klaar bent voor de certificering. Wat is de status van het managementsysteem? Zijn er mogelijk nog zaken niet op orde? We raden je erg aan om voor de audit te kijken of alles in orde is. Zou je graag jouw bedrijf willen voorbereiden op de audit? Gebruik een checklist om te bekijken. Zo kan je jezelf beter voorbereiden op de audit. De auditor beoordeelt niet of het systeem en de organisatie 100% veilig zijn, maar gaat na of de werkwijze op het gebied van informatiebeveiliging voldoet aan de ISO 27001 norm.

Voldoet jouw bedrijf aan de norm? Start de certificering

Met een ISO 27001 certificering zorgt u ervoor dat het geheel van maatregelen, processen en procedures om een datalek of ongewenste toegang tot belangrijke informatie zoals persoonsgegevens, intellectueel eigendom, bedrijfsgevoelige informatie of informatie van klanten en relaties wordt geminimaliseerd. Dit geeft vertrouwen voor anderen om met uw bedrijf zaken te doen. Bij een positieve beoordeling zal de auditor de organisatie voordragen ter certificatie. De certificatiemanager doet een kwaliteitscontrole op het dossier. Als alles in orde is ontvangt u de ISO 27001 certificering.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.