Wanneer recht op een transitievergoeding?

Wanneer recht op een transitievergoeding?

Ben je ontslagen of is je contract niet verlengd? Grote kans dat je als werknemer aanspraak kunt maken op een transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer uitbetaald na het uit dienst treden. Werknemers kunnen sinds 1 januari 2020 direct een transitievergoeding krijgen als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Het recht bestaat tevens ook als de werknemer ontslag neemt wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Aan beide situaties zijn natuurlijk wel regels verbonden.

Zodra je met een dergelijk ontslag wordt geconfronteerd, doe je er verstandig aan om goed te rade te gaan wat je rechten zijn. Onze overheid heeft een aantal betrouwbare internetsites waar je exact kunt vinden of je in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Bovendien zijn deze pagina’s altijd up-to-date en weet je gelijk waar je aan toe bent. De regels zijn de laatste jaren nogal eens veranderd, dus geloof niet alles wat je links en rechts op het internet leest. Over het algemeen kom je bij ontslag al snel in aanmerking voor een vergoeding. En hoe langer je bij een baas gewerkt hebt, des te hoger deze vergoeding is. De hoogte van de transitievergoeding wordt uiteindelijk bepaald op basis van twee dingen: het uitgekeerde maandsalaris en de duur van het dienstverband.

Ga je met een rekentool zelf uitrekenen hoe hoog de transitievergoeding is? De berekening leidt tot een wettelijk minimum. Een hogere ontslagvergoeding blijkt na onderhandelingen vaak wel mogelijk. Aangezien er nog wel wat mitsen en maren zijn moet je jezelf niet te snel rijk rekenen, maar bedacht zijn op de uitzonderingen die gelden. De vergoeding is vanaf 1 januari 2022 maximaal € 86.000,-. Behalve als een werknemer meer dan € 86.000,- per jaar verdiende. Dan is de maximale vergoeding gelijk aan 1 jaarsalaris. 

Maar let op: er zijn nogal wat uitzonderingen waardoor je geen recht hebt op een transitievergoeding. Bijvoorbeeld als je zelf ontslag neemt of via de kantonrechter wordt ontslagen omdat je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld. Ook heb je geen recht op een transitievergoeding als je op staande voet ontslag hebt gekregen. 

Een arbeidsovereenkomst kan ook eindigen in een vaststellingsovereenkomst. Dan beëindigen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst in overleg. Een werkgever geeft de werknemer een voorstel op papier en daar gaat de werknemer, eventueel na onderhandeling, mee akkoord. Sluit je een vaststellingsovereenkomst? Dan heb je niet automatisch recht op een transitievergoeding. Dit betekent echter niet dat je helemaal niks ontvangt. Sterker nog, je kan onderhandelen over de hoogte van een ontslagvergoeding. Bij de onderhandelingen is de transitievergoeding meestal het bodembedrag van wat je kunt krijgen en dat kan enorm in je voordeel zijn!

Je hoopt natuurlijk dat het nooit voorkomt, maar zodra je met ontslag of beëindiging van je contract  in aanraking komt, is het verstandig dat je zelf ook informatie inwint over de situatie. Kom je er zelf niet uit? Maak dan een afspraak met een adviseur van het UWV. Zij bekijken jouw situatie en maken een inschatting of je inderdaad kans maakt op een vergoeding. 

Payrollwerknemers hebben, met de komst van de WAB per 1 januari 2020, dezelfde regels omtrent ontslaggronden en transitievergoedingsregelingen dan medewerkers in vaste dienst. Dus met de (WAB) hebben werknemers per 1 januari 2020 vanaf de eerste dag, in plaats van na twee jaar, ongeacht een proeftijd, recht op een transitievergoeding. Kortom: reguliere medewerkers en payrollmedewerkers zijn wat dat betreft gelijk. Wil je als ondernemer dit risico aspect uitbesteden? Laat je medewerkers van verlonen op payrollbasis, bijvoorbeeld via payroll select.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.