Waarom gedegen verzuimpreventie en verzuimbegeleiding cruciaal zijn

Waarom gedegen verzuimpreventie en verzuimbegeleiding cruciaal zijn

Als je ondernemer bent of aan het hoofd van een organisatie staat, wil je zoveel mogelijk tijd besteden aan het ondernemen of leiding geven. Je tijd is immers kostbaar. Helaas krijg je vroeg of laat ook te maken met allerlei bijkomende, tijdrovende zaken zoals ziekteverzuim. Je bent het als werkgever wettelijk verplicht om zieke werknemers te laten begeleiden door een bedrijfsarts of arbodienst. Een van die partijen maakt een probleemanalyse bij een verzuim dat zes weken duurt. Daarin worden de oorzaak van het ziekteverzuim en de mogelijkheden tot herstel vastgelegd. Verder dient de werknemer in deze analyse aan te geven wanneer die verwacht weer aan het werk te kunnen gaan. Je mag als werkgever zelf bepalen hoe je met verzuim omgaat. Preventie van ziekteverzuim en verzuimbegeleiding van goede kwaliteit kunnen hierbij van grote waarde zijn, net zoals ondersteuning van een bedrijfsarts en een arbodienst. 

 

Die kunnen je helpen met het inrichten van de verzuimbegeleiding én helpen om zieke medewerkers gezond en vlot te laten re-integreren, zodat de duur van het ziekteverzuim wordt bekort. Ook kunnen de specialisten van een arbodienst je antwoord geven op allerlei vragen, zoals: mag een werknemer een gesprek met de werkgever tijdens ziekte weigeren, wie mogen ziekte en arbeidsongeschiktheid beoordelen en hoe zijn misstanden omtrent verzuim te voorkomen? 

 

Hoe is het verzuim te beperken? 

In een verzuimbeleid staat omschreven hoe de werknemer omgaat met verzuim en welke maatregelen worden getroffen om verzuim te voorkomen. Een goed verzuimbeleid vormt de basis van verzuimpreventie. Deze basis is cruciaal bij het voorkomen van verzuim en ook om zieke medewerkers op de juiste manier te begeleiden. Een verzuimbeleid dat werknemers stimuleert om proactief aan de slag te gaan met herstel, bevordert een snelle re-integratie. De verzuimbegeleiding wordt hierin ook vastgelegd. Indien een werknemer langdurig uitvalt, kan er adequaat en snel worden gehandeld, met als voordeel dat het verzuim vaak beperkt blijft. 

 

Waarom is een preventief medisch onderzoek nuttig? 

Ook een preventief medisch onderzoek (PMO) kan onderdeel zijn van het verzuimbeleid. Onder de noemer preventief medisch onderzoek valt een verzameling van methoden die wordt gebruikt om de gezondheid van medewerkers preventief te onderzoeken en te bevorderen. Bij dit onderzoek wordt bij elke individuele werknemer gekeken welke gezondheidsrisico’s zij lopen en hoe die het beste kunnen worden vermeden. Daarom is een preventief medisch onderzoek een nuttig instrument om de gezondheid van je werknemers te bewaken. Zo voorkom je dat zich sluimerende gezondheidsklachten ontwikkelen waardoor uiteindelijk verzuim ontstaat. Zoals gezegd, kun je als werkgever zelf kiezen hoe je voldoet aan de verplichting van de Arbowet. Daarbij is het belangrijk dat je jouw werknemers periodiek een onderzoek aanbiedt. 

Een preventief medisch onderzoek geeft hier een goede invulling aan, maar voor je werknemers is deelname aan dit PMO niet verplicht. Dit in tegenstelling tot het Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO) dat gezondheidsklachten in kaart brengt die direct aan het werk zijn gerelateerd.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.