Het voorkomen van conflicten rondom re-integratie

Het voorkomen van conflicten rondom re-integratie

Als je aan het hoofd staat van een bedrijf of als je ondernemer bent, krijg je vroeg of laat van doen met (ziekte)verzuim onder medewerkers. De meesten van hen gaan binnen enkele weken weer aan het werk. Helaas komt het echter ook vaak voor dat een zieke medewerker langer uit de roulatie blijft. In dat geval ben je verplicht om samen met de werknemer te zorgen voor een effectief re-integratietraject. Om de medewerker te laten terugkeren op de werkvloer zijn er twee manieren: re-integratie eerste spoor en re-integratie tweede spoor. Bij re-integratie eerste spoor gaat de medewerker bij de huidige werkgever aan de slag en krijgt die eventueel een nieuwe of een aangepaste functie. In het geval van re-integratie tweede spoor wordt de werknemer begeleid bij het zoeken van passend werk bij een andere werkgever.

 

Ben jij ook werkgever en heb je vragen over re-integratie? Wil je bijvoorbeeld weten of je de juiste stappen zet? De experts van Xs2more kunnen je bijstaan in re-integratietrajecten bij arbeidsongeschiktheid en het voeren van bezwaar en beroep bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast hebben zij een antwoord op al je vraagstukken als je eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent. 

 

Hoe kun je juridische geschillen voorkomen?

In sommige gevallen ontstaan er conflicten rondom re-integratietrajecten, zoals onenigheid over de precieze betekenis van de term ‘passende werkzaamheden’. Verdeeldheid in het kader van re-integratie komt ook geregeld voor, waaronder over het aantal re-integratie-uren. In bepaalde situaties zijn er meningsverschillen over het functioneren. Daarnaast is het aan de orde van de dag dat werkgevers er een dubbele agenda op nahouden, omdat ze graag van de zieke werknemer af willen. Hoe het ook zij, doe je er als werkgever goed aan door je uitgebreid te laten informeren en te begeleiden. Dan ben je er optimaal op voorbereid en kun je juridische geschillen voorkomen als er onverhoopt toch een conflict ontstaat, want een slepend juridisch proces wil je koste wat het kost voorkomen. 

 

Daarom is het van groot belang om onduidelijkheden en onzekerheden samen met de werknemer te bespreken en op een zo goed mogelijke voet te blijven. Proberen om elkaar te respecteren en elkaars belangen te begrijpen, zijn daarbij helpende factoren. 

 

Wat te doen als misstanden de veiligheid op de werkvloer schaden?

Werknemers die het slachtoffer zijn van ongewenste omgangsvormen zouden terecht moeten kunnen bij een externe vertrouwenspersoon. Ondanks het feit dat elke werkgever zijn medewerkers een veilige werkomgeving hoort te bieden, kan toch sprake zijn van misstanden die de veiligheid op de werkvloer schaden of van grensoverschrijdend gedrag. Op den duur kan dit tot (langdurige) uitval leiden. Medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag kun je na een incident laten begeleiden door een gecertificeerde, externe vertrouwenspersoon. Werknemers die zich gediscrimineerd, gepest of geïntimideerd voelen, hebben hier baat bij. De externe vertrouwenspersoon zoekt samen met slachtoffers van ongewenste omgangsvormen naar constructieve oplossingen en helpt hen in een gegarandeerd vertrouwelijke setting.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.