Het verschil tussen transitievergoeding en ontslagvergoeding

Het verschil tussen transitievergoeding en ontslagvergoeding

Een transitievergoeding is een vergoeding dat een werknemer zal ontvangen, nadat de werkgever hem of haar heeft ontslagen of het betreffende contract niet heeft verlengd. Een transitievergoeding wordt echter vaak verward met een ontslagvergoeding, al blijken deze twee vergoedingen van betekenis te verschillen.

Ondanks dat beide vergoedingen te maken hebben met een ontslag van een werknemer door een werkgever is het ontslag bij beide vergoedingen verschillend. In dit artikel zullen wij verder ingaan op de verschillen tussen de transitievergoeding en ontslagvergoeding, zodat jij exact weet op welke vergoeding jij recht hebt.

Wat is het grootste verschil?

Zoals ik kort in de introductie naar voren heb laten komen, is er een verschil in het verloop van het ontslag bij beide vergoedingen. Zo zal een ex-medewerker een transitievergoeding ontvangen bij ontslag, einde contract of project. Een ex-medewerker zal enkel recht hebben op een ontslagvergoeding als er sprake is van wederzijdse goedkeuring of na ontbinding door het UWV of rechter. Daarbij is een transitievergoeding wettelijk vastgelegd en is een ontslagvergoeding enkel tussen jou en de werkgever besproken.

De transitievergoeding

Een transitievergoeding is bedoeld om de overstap naar een andere baan gemakkelijker te maken, aangezien jij jouw werkloze periode probleemloos kunt bekostigen. De ontslagen medewerker heeft recht op deze vergoeding als het contract ten einde komt zonder jouw instemming. Er zijn echter enkele situaties waarin een medewerker geen recht heeft op een transitievergoeding. Het is belangrijk om na te gaan of jij wel degelijk recht hebt op een transitievergoeding.

De ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding is ook bekend onder de term beëindigingsovereenkomst. Een ontslagvergoeding zal enkel ontvangen worden als er sprake is van wederzijdse goedkeuring. Dit houdt in dat de medewerker en werkgever samen hebben besloten het contract te laten beëindigen. Gedurende deze bespreking zijn enkele afspraken gesloten, waaronder de ontslagvergoeding. Deze vergoeding is dus niet wettelijk vastgelegd.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.